Hotline : 0908532639-0921188886-0925.536.536

Địa chỉ : 10-5B BỬU LONG , BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI

BẢNG GIÁ THAY MÀNG HÌNH IPHONE

MÀNG  HÌNH IPHONE   GIÁ THÀNH  BẢO HÀNH  CAM KẾT 
1IPHONE 5  550k  1 tháng   zin 100%
2IPHONE 5s  500k 1 tháng   zin 100%
3IPHONE  6  800k 1 tháng  zin 100%
4IPHONE 6S PLUS  1100k  1 tháng  zin 100%
5IPHONE  6s PLUS 1400k 1 tháng  zin 100%
6IPHONE 6s  900k 1 tháng  zin 100%
7IPHONE 7g  1000k 1 tháng  zin 100%
8IPHONE 7 plus  1800k  1 tháng  zin 100%
9IPHONE  8 plus  2200k  1 tháng  zin 100%
10IPHONE iphone x  6000k 1thang zin 100%
11IPHONE x max  9000k 1 tháng  zin 100%